Uwaga! Nowy limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku. 2014-10-02

Znamy już limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku.

W 2015 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2014 rok wyniosą co najmniej 1.200.000 euro.

Kwotę 1.200.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2014, średni kurs euro 30 września 2014 r. wyniósł 4,1755 zł.

A zatem:

1.200.000 euro x 4,1755 zł = 5.010.600 zł.

Jeżeli w 2014 r. przychody jednostki wyniosą co najmniej 5.010.600 zł, to w 2015 roku, będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe.

Dla porównania przedstawiamy poniżej, jakie obowiązywały limity w poprzednich latach:

2014 r. - 5.059.560 zł
2013 r. - 4.936.560 zł
2012 r. - 5.293.440 zł


Copyright © 2022 STOP sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego STOP sp. z o.o.
ul. gen.J. Dwernickiego 4
45-049 Opole
Tel: 77 453 07 07

Email :
stop@stop.biz.pl sky-tech.pl