Kasy fiskalne 2015 - Nowe przepisy w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji. 2014-08-13

Z początkiem 2015 r. znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W latach 2015-2016 utrzymany zostanie ogólny zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji – z dotychczasowym kryterium wysokości obrotu, czyli 20 tys. zł dla podmiotów kontynuujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą.

W rozporządzeniu nie będą uwzględnione obroty z czynności polegających na dostawie nieruchomości i dostawie towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zlikwidowane zostanie zwolnienie zawarte w obecnym punkcie nr 34 załącznika (zwolnienie uzależnione od liczby świadczonych usług oraz liczby odbiorców usług). Nowym tytułem zwolnieniowym ma być z kolei dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (warunkiem będzie wystawienie faktury).

Wysokość obrotów nie będzie uprawniać do zastosowania zwolnienia w żadnym przypadku, gdy działalność obejmuje:

- usługi w zakresie wymiany opon lub kół,

- usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów ( w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

- usługi w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

- usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- usługi prawne, w tym usługi doradztwa podatkowego (wyjątkiem pozostaną usługi notariusza w zakresie objętym wpisem do repetytorium A i P ),

- usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

- usługi gastronomiczne ( wyjątkiem będą usługi na pokładach samolotów i w sposób określony w pozycji 43 załącznika),

- dostawę perfum i wód toaletowych (wyjątkiem będą usługi na pokładach samolotów).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia ( z dnia 22 lipca 2014 r.) Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Z treścią projektu i nowym wykazem czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania można zapoznać się pod adresem: 
http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/211500


Copyright © 2022 STOP sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego STOP sp. z o.o.
ul. gen.J. Dwernickiego 4
45-049 Opole
Tel: 77 453 07 07

Email :
stop@stop.biz.pl sky-tech.pl