UWAGA ZMIANA SIEDZIBY FIRMY 2016-12-09

Uprzejmie informujemy o zmianie siedziby firmy STOP. Sp. z o.o.                Nowa lokalizacja biura to plac Mikołaja Kopernika 1-2 lok.12   45-040 Opole (II piętro).    

Kasy fiskalne dla wszystkich od 2017 roku. 2016-08-17

Od początku roku 2017, jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania klientom paragonów (art. 111 ustawy o VAT). Minister Finansów w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. wskazał jednak wyjątek od tej zasady prz ...

Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę sprawdzania podatników VAT 2015-07-02

Każdy podatnik może już sprawdzić, czy jego kontrahenci są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). Nowa usługa, którą uruchomiło Ministerstwo Finansów, ma w założeniu służyć przede wszystkim podatnikom stosującym mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem. Nowa usługa, czyli „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” została uruchomiona 26 czerwca br. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towaró ...

Uwaga! Nowy limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku. 2014-10-02

Znamy już limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 roku. W 2015 roku osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne będą miały obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za 2014 rok wyniosą co najmniej 1.200.000 euro. Kwotę 1.200.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Zgodnie z tabelą kur ...

Kasy fiskalne 2015 - Nowe przepisy w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji. 2014-08-13

Z początkiem 2015 r. znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W latach 2015-2016 utrzymany zostanie ogólny zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji – z dotychczasowym kryterium wysokości obrotu, czyli 20 tys. zł dla podmiotów kontynuujących oraz rozpoczynających działalność g ...

Zasady dotyczące dokonania jednorazowej amortyzacji w 2014 roku. 2014-05-22

Amortyzacja jednorazowa oznacza możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych. Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji jest uzależniona od spełnienia kilku warunków. Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro, co w 2014 roku według średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski wynosi 211 000 zł. Możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dotyczy  śro ...

Nowe zasady rozliczania podatku VAT od samochodów w 2014 2014-04-23

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów o dopuszczalnej masie całkowiej do 3,5 tony. 1. POJAZDY, KTÓRYCH DOTYCZĄ NOWE ZASADY ODLICZANIA.Nowe zasady dotyczą pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.Pojazdami samochodowymi są pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, czyli :· motocykle,· ...

Promocja 2014-04-23

Przy podpisaniu pierwszej umowy, oferujemy bezpłatne konsultacje z doradcą podatkowym oraz dobór najlepszej formy opodatkowania działalności.

Pamiętaj o złożeniu deklaracji podatkowej do końca kwietnia 2014 2014-04-23

Jak co roku, również w 2014 r. należy pamiętać o  terminowym złożeniu deklaracji podatkowej celem rozliczenia się z przychodów osiągniętych w roku 2013 r. Podczas wypełniania deklaracji podatkowej należy pamiętać o zmianie przepisów prawnych dotyczących rozliczania ulg podatkowych : ulgi na dzieci oraz ulgi na internet za 2013 r. 1. Zmiany w uldze internetowej. Większość podatników utraci prawo do korzystania z ulgi na Internet. Od zeznania podatkowego składanego za 2013 r. z ulgi będzie można korzystać w ...

Biuletyn e-doradcy 2014-04-23

Biuletyn e-doradcy to elektroniczny serwis dla naszych Klientów, który zawiera: wiadomości podatkowe, praktyczne porady, wzory pism i dokumentów, objaśnienia przepisów i norm, odnośniki do omawianych aktów prawnych, zawsze aktualne artykuły, szeroki wybór tematów. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z biuletynem e-doradcy.

Copyright © 2023 STOP sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego STOP sp. z o.o.
ul. gen.J. Dwernickiego 4
45-049 Opole
Tel: 77 453 07 07

Email :
stop@stop.biz.pl sky-tech.pl