Cennik

Cennik za świadczone przez nas usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta, dzięki czemu można dostosować ofertę idealną do swoich potrzeb.

Wysokość opłat miesięcznych ustalamy z naszymi Klientami, biorąc pod uwagę nakład pracy, który będziemy musieli ponieść.

 

Kryteria wpływające na wysokość opłat:

 • ilość dokumentów księgowych,
 • forma prawna firmy,
 • ilość zatrudnionych pracowników,
 • rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej.

 

Jeśli chcieliby Państwo zlecić doradcy podatkowemu prowadzenie obsługi prawno-podatkowej Państwa firmy prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego do wstępnej wyceny bądź o kontakt telefoniczny lub osobisty.

 

W przypadku kontaktu telefonicznego lub osobistego prosimy o przygotowanie następujących informacji dotyczących Państwa działalności gospodarczej:

 

 • rodzaj prowadzonej działalności – działalność handlowa, usługowa, produkcyjna itp.;
 • rodzaj prowadzonej księgowości – książka przychodów i rozchodów, księga rachunkowa, ryczałt;
 • podstawowe parametry – wysokość obrotów, ilość pracowników, kontrahentów, dostawców, ilość dokumentów itp.;
 • czy w firmie jest wyznaczony pracownik, który zajmuje się dokumentacją, czy dokumentacja jest uporządkowana.

 

Doradca podatkowy opracuje plan współpracy i  działań optymalizujących stronę podatkową Państwa działalności oraz wyznaczy termin spotkania, podczas której zaprezentuje rzetelnie opracowane propozycje i warianty ewentualnej współpracy (np. obsługi podatkowej, ZUS, kadrowo-płacowej) oraz wstępną kalkulację wysokości honorarium, uwzględniającą rodzaj wykonywanych czynności i ich czasochłonności.

Etap kształtowania wzajemnych relacji i waga przedsięwzięcia wymagają dokładnego i przemyślanego działania oraz negocjacji. Po ustaleniu warunków współpracy doradca sporządzi umowę, po podpisaniu której rozpocznie się współpraca.

 

Umowa zawierana między klientem a doradcą podatkowym przybiera na ogół formę umowy zlecenia. Może to być:

1. umowa o stałą współpracę, np.:

 • umowa o świadczenie usług doradztwa podatkowego,
 • umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • umowa o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • umowa o prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt+Vat),
 • umowa o prowadzenie rozliczeń Vat (karta podatkowa),
 • umowa o prowadzenie rozliczeń właścicieli nieruchomości,
 • umowa o prowadzenie rozliczeń składek ZUS i prowadzenie spraw kadrowych,

2. bądź umowa okazjonalna, np.:

 • umowa o prowadzenie sprawy w toku kontroli skarbowej,
 • umowa o reprezentację przed wojewódzkim sądem administracyjnym
  lub NSA,
 • umowa zlecenia opracowania opinii podatkowej (porady ustnej),
 • umowa o dokonanie zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów
  i Rozchodów,
 • umowa o sporządzenie deklaracji czy zeznania rocznego,
 • umowa o przeprowadzenie kontroli podatkowej (audytu).

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2022 STOP sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego STOP sp. z o.o.
ul. gen.J. Dwernickiego 4
45-049 Opole
Tel: 77 453 07 07

Email :
stop@stop.biz.pl sky-tech.pl