Zakres usług

Dla naszych Klientów:

 

 • Świadczymy kompleksową obsługę księgową dla każdego rodzaju firmy.
 • Prowadzimy i przechowujemy wszystkie rodzaje ksiąg rachunkowych , w tym:

          1. Księgi Handlowe.

          2. Książki Przychodów i Rozchodów.

          3. Ryczałt Ewidencjonowany, Kartę Podatkową

          4. Rejestry oraz ewidencje zgodnie z wymogami polskiego prawa.

 • Sporządzamy i dostarczamy deklaracje podatkowe do urzędów skarbowych.
 • Ewidencjonujemy w Księdze zdarzenia gospodarcze.
 • Reprezentujemy Klienta przed urzędami.
 • Reprezentujemy Klienta w przypadku kontroli skarbowych.
 • Prowadzimy ewidencję dla celów podatku od towarów i usług.
 • Ustalamy wysokość zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT.
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia.
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS obejmujące dane wynikające z ksiąg.
 • Wyprowadzamy zaległości księgowe.
 • Sporządzamy roczne zeznania podatkowe.
 • Prowadzimy elektroniczną księgowość korzystając z oprogramowania Comarch ERP Optima.

 

 


Copyright © 2023 STOP sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego STOP sp. z o.o.
ul. gen.J. Dwernickiego 4
45-049 Opole
Tel: 77 453 07 07

Email :
stop@stop.biz.pl sky-tech.pl