Zakres usług

Dla naszych Klientów:

 

  • Sporządzamy comiesięczne listy płac.
  • Sporządzamy comiesięczne informacje dla pracowników o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach.
  • Wystawiamy zaświadczenia o zarobkach.
  • Sporządzamy deklaracje ZUS.
  • Uczestniczymy przy kontrolach ZUS.
  • Obliczamy składki ZUS od wynagrodzeń.
  • Zgłaszamy, wyrejestrowujemy i aktualizujemy dane pracowników, zleceniobiorców i płatników w ZUS.
  • Wyprowadzamy zaległości płacowe.

 

 

 

 


Copyright © 2022 STOP sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego STOP sp. z o.o.
ul. gen.J. Dwernickiego 4
45-049 Opole
Tel: 77 453 07 07

Email :
stop@stop.biz.pl sky-tech.pl